Den zdraví v naší nemocnici

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Včera 24. 6. 2024 proběhl v naší nemocnici Den zdraví. Návštěvníci měli možnost využít nutriční poradnu, logopedku, vyzkoušet si hygienu rukou, nacvičit si samovyšetření prsu, nechat si změřit tlak nebo se zastavit u stánku s prevencí mrtvic. Dopoledne s námi strávila také pojišťovna VZP.

Po celou dobu akce panovala skvělá nálada a co je hlavní, naměřené hodnoty byly většinou v pořádku.

Za Vaši hojnou účast Vám velmi děkujeme a budeme se na vás těšit na dalších akcích.