Mezioborová odpoledne

Rádi bychom Vás pozvali na sérii přenášek, jejichž cílem je prohloubení mezioborové spolupráce a zefektivnění péče o pacienta. Přednášky budou zaměřeny zejména na praktické informace, novinky a doporučené postupy z našich oborů.

Semináře jsou pořádány Oblastní nemocnicí Náchod a.s. za podpory České lékařské komory – Okresní sdružení Náchod.