Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Popis oddělení

V termínu 7.12.18 od 12:00 hod. až 16.12.18 do 7:00 hod. je oddělení z důvodu malování uzavřeno

Anesteziologicko-resuscitační oddělení zajišťuje zdravotní péči ve dvou základních oblastech – anesteziologická péče, resuscitační péče.

ARO je také držitelem certifikátu „Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace“.

Anesteziologická ambulance

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Anesteziologická ambulance pro anesteziologické předoperační vyšetření je určena k vyšetření pacientů před plánovanými operačními...

Anesteziologie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Anesteziologická část zajišťuje kompletní anesteziologickou péči, tedy plánované i akutní anestezie na operačních sálech, krátkodobé...

Lůžkové oddělení ARO

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Lůžková část poskytuje komplexní resuscitační péči, tedy intenzivní péči nejvyššího stupně. Na ARO jsou hospitalizovaní pacienti v ...

Seznam informovaných souhlasů ARO Náchod

...
SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
ANESTEZIE

MUDr. Antonín Housa

primář
Pokoj lékařů+420 491 601 263

Bc. Šárka Štěpánková

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 267

ARO a Interní oddělení náchodské nemocnice obhájilo certifikát