Chirurgické oddělení

Popis oddělení

Oddělení se zabývá diagnostikou a léčením chirurgických onemocnění orgánů dutiny břišní, některých onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, onemocnění ženského a mužského prsu, onemocnění končetinových cév včetně břišní aorty, poranění pohybového ústrojí, dětských pacientů s částí onemocněními spadajícími do dětské chirurgie.

Oddělení disponuje centrálními operačními sály s nejmodernějším technickým vybavením.

Všechny ambulance mají možnost akutních i plánovaných vyšetření v rámci komplementu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou (RTG, CT, MR, biochemická laboratoř apod.)

Oddělení se také prezentuje v odborném tisku a odbornými přednáškami na celostátních a krajských akcích.

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti.

Vyprané operační zákroky jsou prováděny i v modelu tzv. „jednodenní chirurgie“, kdy se pacient dostaví k operačnímu výkonu ráno a tentýž případně následující den odchází do domácího ošetřování.

MUDr. David Wadie Shihata

primář
Pevná linka+420 494 502 466

Ivona Bílková

vrchní sestra
Pevná linka+420 494 502 451