Program podpory zdraví

Program podpory zdraví

Oblastní nemocnice Náchod je zdravotnickým zařízením, které se snaží aktivně pečovat o podporu zdraví svých pacientů i zaměstnanců pomocí cílených aktivit.

Aktivity orientované na veřejnost
- Za účelem podpory prevence rakoviny prsu se Oblastní nemocnice Náchod již tradičně zapojuje do celostátního projektu společnosti AVON Cosmetics „Ženy ženám“. Tato akce je zaměřena na ženy, které ještě nemají nárok na bezplatné vyšetření nebo chtějí vyšetření podstoupit v kratším než dvouletém intervalu. V předem stanovených termínech je na recepci infocentra k vyzvednutí poukázka firmy AVON poskytující slevu na mamografické vyšetření.

– Speciálně vyškolené sestry z interního oddělení v Náchodě i Rychnově nad Kněžnou zajišťují pro pacienty postižené cukrovkou odbornou edukační činnost.

– Na obou chirurgických odděleních je pacientům k dispozici sestra specializující se na péči o pacienty se stomií. Tyto stoma sestry dále zajišťují na vyžádání konzultační činnost a poradenství pro personál i pacienty napříč všemi odděleními.

– Transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Náchod se opakovaně připojuje k osvětové akci Daruj krev s Českým rozhlasem, která je zaměřena na podporu prvodárců v odhodlání darovat krev a překonání případných obav. Zájemci se vždy mohou před předem registrovat na webových stránkách Českého rozhlasu, tam vyplní registrační formulář, a mohou si přímo vybrat konkrétní transfuzní stanici dle svého výběru. Akce na přilákání osob, které krev ještě nikdy nedarovali, probíhala v letošním roce od 1. do 20. června. Transfuzní oddělení dále svým dárcům nabízí bezplatné občerstvení v průběhu čekání na odběr a po odběru obdrží dárce potravinovou stravenku.

– Oblastní nemocnice Náchod dále svými aktivitami podporuje vybrané významné dny zaměřené na preventivní opatření vzniku závažných chorob.

– V rámci mezinárodního dne hypertenze nabídla Oblastní nemocnice Náchod ve vybraných lokalitách svým pacientům, zaměstnancům i široké veřejnosti bezplatné měření krevního tlaku. Pro pacienty byl dále připraven informační leták věnovaný preventivním režimovým opatřením vedoucím k snížení rizika vzniku hypertenze a eliminaci vzniku komplikací u pacientů, kterým byl vysoký krevní tlak již diagnostikován. Pro pacienty, kteří si sami provádějí monitoraci krevního tlaku v domácím prostření, byl připraven informační materiál shrnující nejpodstatnější zásady správného měření krevního tlaku. Součinnost při záchytu hodnot krevního tlaku nad fyziologickou normu nám byla zajištěna ze strany praktických lékařů našeho regionu a v neposlední řadě ze strany interních oddělení v našich lokalitách.

– V rámci podpory dne prevence melanomu publikovala Oblastní nemocnice Náchod v novinových denících i na svých webových stránkách informace o hlavních preventivních opatřeních vzniku melanomu, jeho varovných příznacích i postupu při výskytu těchto příznaků.

– Pro naše pacienty – seniory jsme na lůžkách následné péče v rámci oslavy dne seniorů připravili krátký kulturní program a formou dotazníkové šetření jsme se snažili získat náměty pro zkvalitnění poskytovaných služeb.

– Obě gynekologicko-porodnická oddělení naší nemocnice nabízejí nastávajícím maminkám i dalším zájemcům kurzy předporodní přípravy spojené s návštěvou a prohlídkou porodnické části oddělení. Každoročně také na porodnickém oddělení probíhá den otevřených dveří, který se těší velkému zájmu.

– Obě novorozenecká oddělení zajišťují laktační poradenství pro maminky po porodu v průběhu hospitalizace a následně i po propuštění z porodnice. K těmto účelům máme na obou odděleních zřízeny laktační linky i emailové adresy, na kterých jsou maminkám k dispozici vyškolené laktační poradkyně.

– Dětské oddělení Náchod navíc nabízí pro nastávající rodiče Předporodní kurz péče o novorozence a kojení a pro širokou veřejnost kurzy Resuscitace novorozence.

Aktivity zaměřené na zaměstnance
- Na podporu dne hygieny rukou náš tým vytvořený z pracovníků oddělení nemocniční hygieny ve spolupráci s infocentrem i studentů zdravotnických oborů vyvíjel na našich klinických pracovištích praktickou i teoretickou osvětovou činnost zaměřenou na správné postupy při provádění hygienické dezinfekce rukou v praxi. V případě zjištěných pozitivních výsledků byli naši zaměstnanci v rámci pozitivní motivace k další práci odměňováni drobnými cenami. Veřejnosti a samozřejmě i našim zaměstnancům byly k dispozici stánky, kde opět obdrželi informace z oblasti hygieny rukou.

– Oblastní nemocnice Náchod dále nabízí svým zaměstnancům přednostní ošetření na všech svých pracovištích, dále při hospitalizaci umožňuje všem zaměstnancům bezplatný pobyt na nadstandardním pokoji, je-li k dispozici. Naši zaměstnanci také mohou využít bezplatně služby podpůrné psychoterapie, které zajišťuje Mgr. Alena Hagarová.

– Dle předem stanovených pravidel dále poskytujeme zaměstnancům přednabitou kartu k nákupu volně prodejných léčivých přípravků a dalšího zboží v Královehradecké lékárně a u dalších partnerů a pro všechny zaměstnance je garantována sleva 10 % na nákup volně prodejného zboží v Královehradecké lékárně.