Pracoviště akreditovaná pro vzdělávání nelékařských pracovníků

Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro specializační vzdělávání (zpracované na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a v souladu s Nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí).

Aktuálně máme uděleny následující akreditace:

Název vzdělávacího programu Uděleno Trvání Část vzdělávacího programu Max. počet účastníků
Všeobecná sestra – intenzivní péče 01.06.2017 31.05.2022 praktická část OM 5 8