Útvar náměstka personálního řízení a mezd

Kontakty

Eliška Němečková+420 491 601 646
Dagmar Štěpánková +420 491 601 648
Pavlína Kadubcová+420 491 601 644
Bc. Eva Jará+420 491 601 394
Ing. Veronika Svobodová+420 491 601 639
Jiřina Geregová+420 491 413 201Broumov
Hana Dostálová+420 494 502 260RK
Helena Rufferová+420 494 502 262RK
Mgr. Lukáš Holub+420 494 502 295RK

Popis pracoviště

  • komplexně zabezpečuje veškeré personální a mzdové činnosti nemocnice včetně úkolů týkající se zaměstnanosti a odměňování. V rozsahu své působnosti zpracovává návrhy vnitřních předpisů a zabezpečuje ochranu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v informačních systémech,
  • komplexním způsobem zabezpečuje personální práci se zaměstnanci v pracovním poměru,
  • v souladu se základním účelem, předmětem činnosti a cíli nemocnice plánuje, kontroluje a realizuje oblast řízení lidských zdrojů a náklady v této oblasti,
  • navrhuje systém hodnocení a odměňování zaměstnanců,
  • v součinnosti s Úsekem informačních a komunikačních technologií se podílí na správě personálního a mzdového informačního systému nemocnice,
  • vede agendu uchazečů o zaměstnání a zajišťuje realizaci výběrových řízení,
  • zpracovává podklady pro plánování mzdových prostředků nemocnice,
  • vede veškeré personální evidence a statistiky, zpracovává personální výkazy a hlášení,
  • komplexně zajišťuje vedení archivace personální a mzdové dokumentace,
  • zpracovává mzdovou agendu zaměstnanců.

Personál

pověřen výkonem činnosti náměstka personálního řízení a mezd
Mobil+420 737 271 012