Léčebna dlouhodobě nemocných a lůžka následné péče

Popis oddělení

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) a Lůžka následné péče (LNP) je zařízení poskytující péči o pacienty, kteří potřebují zpravidla déletrvající léčbu. Na oddělení mohou být přeloženi z akutních lůžek k doléčení proběhlého akutního onemocnění, nebo mohou být přijati z domova na doporučení praktického lékaře.

Léčebna dlouhodobě nemocných a lůžka následné péče - A

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Na LDN a LNP je pacientům zajišťována KOMPLEXNÍ LÉČEBNÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu a psychickému...

Léčebna dlouhodobě nemocných a lůžka následné péče - B

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Na LDN a LNP je pacientům zajišťována KOMPLEXNÍ LÉČEBNÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu a psychickému...

MUDr. Pavel Hladík, Ph.D.

primář
Inspekční pokoj+420 491 847 317

Mgr. Jana Morávková

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 847 306

Miroslava Čapková

staniční sestra LDN A1
Pevná linka+420 491 847 312

Romana Daňková

staniční sestra LDN A2
Pevná linka+420 491 847 312

Lenka Caleková

staniční sestra LDN B
Pevná linka+420 491 847 316

Mgr. Jana Zábrodská

sociální pracovnice
Mobilní telefon+420 737 829 110
Pevná linka+420 491 847 315