Seznam informovaných souhlasů transfuzní stanice Náchod

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S PODÁNÍM TRANSFUZE