Seznam informovaných souhlasů psychiatrické odd.

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
ANTABUS – ALKOHOLOVÁ REAKCE
ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE