Seznam informovaných souhlasů Endoskopické centrum Náchod

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE
ANOSKOPIE
ENDOSONOGRAFIE KONEČNÍKU
ENDOSONOGRAFIE ZAŽÍVACÍHO TRAKTU
ERCP VYŠETŘENÍ
GASTROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ
JÍCNOVÁ PH – METRIE
KAPSLOVÁ ENDOSKOPIE TENKÉHO / TLUSTÉHO STŘEVA
KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE
KOLONOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ
MANOMETRIE JÍCNU
NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE
PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÁ GASTROSKOPIE
PUSH – ENTEROSKOPIE A JEDNOBALÓNOVÁ ENTEROSKOPIE ORÁLNÍM PŘÍSTUPEM
TRANSNAZÁLNÍ GASTROSKOPIE