Seznam informovaných souhlasů RTG oddělení Náchod

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
ANGIOGRAFIE, ANGIOPLASTIKA, ZAVEDENÍ TEPENNÉHO STENTU
BIOPSIE, PUNKCE, DRENÁŽ – POD ZOBRAZOVACÍ METODOU
CT VYŠETŘENÍ – VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE
PERIRADIKULÁRNÍ TERAPIE – PRT
NESCHOPNOST PACIENTA VYSLOVIT SOUHLAS S VÝKONEM