Odbor nákupu a grantových projektů

Popis pracoviště

Organizační struktura odboru:

  • Oddělení nákupu
  • Oddělení grantových projektů
  • Oddělení zdravotechniky