Psychiatrické oddělení

Popis oddělení

21.12.2018 od 11.00 hod. – 2.1.2019 do 7.00 hod. je psychiatrické oddělení uzavřené.

Diagnostika a terapie akutních psychotických poruch, afektivních poruch, poruch osobnosti, neurotických poruch, akutních reaktivních stavů a krátkodobé intervence při závislostech na návykových látkách. Dále je na oddělení prováděna individuální psychoterapie kognitivně-behaviorální a dynamická.

Ambulance

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Lůžkové oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

MUDr. Alena Railová

primář
Služba sester+420 491 419 020

Václava Bednářová

vrchní sestra
Služba sester+420 491 419 020