Psychiatrické oddělení

Popis oddělení

Diagnostika a terapie akutních psychotických poruch, afektivních poruch, poruch osobnosti, neurotických poruch, akutních reaktivních stavů a krátkodobé intervence při závislostech na návykových látkách. Oddělení se specializuje na skupinovou psychoterapii, která je prováděna jednak při hospitalizaci, jednak formou denního stacionáře, který působí při psychiatrickém oddělení. Skupinová psychoterapie pracuje hlavně dynamic-kou formou. Dále je na oddělení prováděna individuální psychoterapie kognitivně-behaviorální.

Ve dnech 22. 12. 2017 – 2. 1. 2018 bude psychiatrické oddělení včetně ambulance UZAVŘENO. Po dobu uzávěry bude zastupujícím pracovištěm Psychiatrická klinika HK nebo Psychiatická Havlíčkův Brod.

Ambulance

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Lůžkové oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

MUDr. Alena Railová

primář
Služba sester+420 491 419 020

Václava Bednářová

vrchní sestra
Služba sester+420 491 419 020