Chirurgie

Popis oddělení

Naše chirurgické oddělení se zabývá břišní chirurgií, proktologií, cévní chirurgií, dětskou chirurgií, mamologií a traumatologií.

Břišní chirurgii provádíme v plném rozsahu s důrazem na chirurgickou léčbu zhoubných nádorů a s maximálním využitím miniinvazivních metod – především laparoskopie. V dutině břišní provádíme všechny výkony jak klasickými otevřenými technikami, tak laparoskopicky. Každého pacienta posuzujeme individuálně a vždy volíme postup, který se nám jeví pro pacienta nejlepší.

Zabýváme se komplexní léčbou žlučových kamenů ve spolupráci s endoskopickým centrem. Naprostou většinu operací žlučníku provádíme laparoskopicky, v nezbytných případech provádíme i operace klasické včetně revizí a rekonstrukcí žlučových cest.

Velké zkušenosti máme s chirurgickou léčbou oblasti jícnového hiátu – tedy refluxní nemoci jícnu, všech typů bráničních kýl včetně stavů, kdy je podstatná čast nebo celý žaludek v hrudníku (tzv. upside-down-stomach).

Dále se zabýváme chirurgií břišních kýl. V problematice tříselné kýly provádíme celé spektrum jak laparoskopických výkonů tak otevřených technik. Danou techniku vždy volíme „na míru“ pro daného pacienta nejvhodnější.

Laparoskopicky řešíme i velké ventrální kýly, kýly v jizvě a parastomální kýly. Laparoskopicky řešíme i řadu akutních stavů – náhlých příhod břišních – včetně té nejčastější tedy akutní appendicitidy. Laparoskopicky řešíme i proděravění trávící trubice, některé typy neprůchodnosti střevní, uskřinuté kýly.
Komplexně dále řešíme problémy v oblasti konečníku – haemorhoidy, řítní trhliny, píštěle, abscesy. Zabýváme se i problematikou pilonidálního sinu kde používáme i lalokové plastiky.
V cévní chirurgii provádíme rekonstrukční operace končetinových tepen a provádíme i operační léčbu výdutí včetně břišní aorty. Provádíme i operace křečových žil.
Provádíme i základní operace u dětských pacientů – pupeční a tříselné kýly, hydrokély, fimózy, laparoskopické appendektomie.
Zabýváme se dále léčbou nádorových i nenádorových onemocnění ženského i mužského prsu s důrazem na prs záchovné výkony. Disponujeme i technikou sentinelové uzliny.
Provádíme operační léčbu základních typů zlomenin, v řešení složitějších případů spolupracujeme s ortopedickým oddělením.

Součástí oddělení je ambulance všeobecná chirurgická a dále odborné poradny – cévní poradna, proktologická poradna, mamologická poradna, dětská chirurgická poradna, laparoskopická poradna a poradna plastické a estetické chirurgie.

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti.

MUDr. Jaroslav Vokůrka

primář
Pevná linka+420 491 601 115

Milena Pajerová

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 129