Interní lékařství

Popis oddělení

Interní oddělení rozpoznává a nechirurgicky léčí onemocnění srdce a cév, plic, zažívacího traktu, ledvin, krve a poruchy látkové výměny. Zdravotní péči poskytuje jak na oddělení, tak v ambulancích. Součástí lůžkového oddělení je jednotka intenzivní péče pro akutní specializovanou léčbu urgentních život ohrožujících stavů.

Další součástí interního oddělení je středisko umělé ledviny, které poskytuje stálou léčbu nemocným s trvalým selháním ledvin. Středisko má nepřetržitý provoz a umožňuje kdykoliv léčit nemocné s akutním selháním ledvin.

V ambulantní části pracuje 5 všeobecných interních ambulancí, dále pak specializované poradny pro kardiologii, gastroenterologii, nefrologii, osteologii a revmatismus, diabetologii a endokrinologii.

Ve spolupráci s ostatními odděleními náchodské nemocnice, s vysoce specializovanými centry ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a s Kardiologickým centrem Agel s.r.o. (dříve Kardio-Troll s.r.o.) v Pardubicích, interní oddělení poskytuje a zajišťuje léčbu pro nemocné z Náchodska v celém rozsahu vnitřního lékařství na nejvyšší úrovni dostupné v České republice.

Dialyzační centrum

Nemocnice Náchod - Horní areál

Hemodialyzační středisko zajištuje komplexní a vysoce specializovanou péči u pacientů s akutním selháním ledvin a pacientů v chronickém...

Seznam informovaných souhlasů Interní odd. Náchod

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
Elektrická kardioverze v ...

MUDr. Jaromír Drašnar

primář
Pevná linka+420 491 601 719

Mgr. Eva Ludvíková

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 717

Pavla Valášková

staniční sestra INT 1. patro
Pevná linka+420 491 601 715

Věra Andršová

staniční sestra INT 2. patro
Pevná linka+420 491 601 716

Mgr. Zuzana Hauferová

staniční sestra JIP
Pevná linka+420 491 601 719

Lada Švábová

staniční sestra hemodialyzačního střediska
Pevná linka+420 491 601 782

ARO a Interní oddělení náchodské nemocnice obhájilo certifikát