Anesteziologie

Kontakty

Pevná linka+420 491 601 260

Provozní doba

Nepřetržitá

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál

Popis pracoviště

Anesteziologická část zajišťuje kompletní anesteziologickou péči, tedy plánované i akutní anestezie na operačních sálech, krátkodobé anestezie, analgosedace či anesteziologický dohled při vyšetřeních a výkonech. Zabezpečuje také neodkladné resuscitace v areálu nemocnice.

Všechny anesteziologická pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou pro poskytování celkové i regionální anestezie a blokády centrálních i periferních nervů, tím umožňuje provádět anesteziologickou péči na vysoké úrovni, plně v souladu s posledními doporučenými postupy odborné společnosti.

Personál

primář
Pokoj lékařů+420 491 601 263
vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 267