Léčebna dlouhodobě nemocných a lůžka následné péče - B

Kontakty

Inspekční pokoj+420 491 847 317
Sociální pracovnice+420 491 847 315

Doporučené návštěvní hodiny

Den Čas
Denně 10:00–19:00

Provozní doba

Nepřetržitá

Počet lůžek

Počet lůžek 39

Popis pracoviště

Na LDN a LNP je pacientům zajišťována KOMPLEXNÍ LÉČEBNÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. Nedílnou součástí je PÉČE REHABILITAČNÍ zajišťována kvalifikovanou fyzioterapeutkou.

Dále mají pacienti možnost zapojit se do ERGOTERAPIE, při které prostřednictvím zaměstnávání trénují schopnosti potřebné pro zvládání běžných denních činností. V případě pacientů LDN a LNP jde nyní o skupinovou aktivizační činnost obvykle formou výtvarného tvoření. Základním cílem je procvičování jemné motoriky, zlepšení fyzického, ale také psychického stavu, podporování dobré nálady a pozitivního myšlení a také zlepšení a udržení kognitivních funkcí, jako je například paměť, pozornost, orientace.

K dalším aktivitám, do kterých se mohou pacienti zapojit, patří CANISTERAPIE. To je pravidelná přítomnost speciálně cvičených psů (1× za dva týdny). Cílem této metody je zlepšení hrubé i jemné motoriky, komunikace, navození dobré nálady u pacientů.

Oddělení LDN a LNP je od ledna 2014 certifikovaným pracovištěm BAZÁLNÍ STIMULACE. Ta podporuje na nejzákladnější (bazální) rovině porušené lidské vnímání a napomáhá zlepšení nebo zvýšení její kvality.

Samozřejmostí je pomoc a podpora SOCIÁLNÍ PRACOVNICE, která pomáhá s event. umístěním pacienta do domova pro seniory či jiných sociálních zařízení. Po domluvě s pacienty nebo příbuznými, zajistí služby kadeřnice a pedikérky.

Na oddělení pravidelně 1× za 2 týdny dochází duchovní jednotlivých církví a konají zde pravidelné bohoslužby.

Na oddělení jsou rovněž přijímáni pacienti s chronickými ranami. Při jejich léčbě se využívá možnosti delší hospitalizace. Kromě standardních převazů se používají i nové metody léčby. Jedná se například o magnetoterapii s podporou lokálně aplikovaného CO2.

Personál

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 847 306
vrchní sestra LDN B
Pevna linka+420 491 847 316