Léčebna dlouhodobě nemocných a lůžka následné péče - B

Kontakty

Inspekční pokoj+420 491 847 317
Sociální pracovnice+420 491 847 315

Možnosti balíčků pro pacienty LDN a sociálních lůžek Jaroměř: Prosíme Vás, abyste pro pacienty nosili jen nejnutnější věci a drobnosti tak, aby personál nemocnic nebyl zbytečně přetěžován. S účinností od 12. 3. 2020 je možné balíčky pro pacienty LDN Jaroměř předat pouze u paní Brossmanové – pokladna LDN Jaroměř. Balíčky je možné předávat od pondělní do pátku v době od 13:00 do 15:30. Každý balíček označte názvem oddělení (LDN A, LDN B) a jménem pacienta. Režim sociálních lůžek zůstává beze změny a postup je stejný jako nyní – rodina zazvoní na oddělení, převezme od personálu věci na vyprání, předá balíček. Prosíme o respektování tohoto postupu. Děkujeme za pochopení.

Doporučené návštěvní hodiny

Den Čas
Denně 10:00–19:00

Provozní doba

Nepřetržitá

Počet lůžek

Počet lůžek 39

Popis pracoviště

Na LDN a LNP je pacientům zajišťována KOMPLEXNÍ LÉČEBNÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. V indikovaných případech je součástí PÉČE REHABILITAČNÍ, zajišťovaná kvalifikovanou fyzioterapeutkou.

Dále mají pacienti možnost zapojit se do ERGOTERAPIE, při které prostřednictvím zaměstnávání trénují schopnosti potřebné pro zvládání běžných denních činností. Základním cílem je procvičování jemné motoriky, zlepšení fyzického, ale také psychického stavu, podporování dobré nálady a pozitivního myšlení, a také zlepšení a udržení kognitivních funkcí, jako je například paměť, pozornost, orientace.

K dalším aktivitám, do kterých se mohou pacienti zapojit, patří CANISTERAPIE. To je pravidelná přítomnost speciálně cvičených psů (1× za dva týdny). Cílem této metody je zlepšení hrubé i jemné motoriky, komunikace, navození dobré nálady u pacientů.

Samozřejmostí je pomoc a podpora SOCIÁLNÍ PRACOVNICE, která pomáhá s event. umístěním pacienta do domova pro seniory či jiných sociálních zařízení. Po domluvě s pacienty nebo příbuznými zajistí také služby kadeřnice a pedikérky.

Na oddělení pravidelně 1× za 4 týdny dochází duchovní a konají se zde bohoslužby. Každý týden je přítomna nemocniční kaplanka.

Na oddělení jsou rovněž přijímáni pacienti s chronickými ranami. Při jejich léčbě se využívá možnosti delší hospitalizace.

Personál

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 847 306
staniční sestra LDN B
Pevná linka+420 491 847 316