Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno

Kontakty

GSM - laboratoř+420 601 330 474

Příjem materiálu

Den Čas
Pondělí – pátek 06:00–14:00

Provozní doba

Den Čas
Pondělí – pátek 06:00–14:30

Umístění

Popis pracoviště

Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky (PKBD) Opočno, které je součástí oddělení klinické biochemie a diagnostiky náchodské nemocnice, provádí všechna základní a částečně i specializovaná biochemická, imunologická a hematologická vyšetření nutná k zajištění ambulantní péče praktických lékařů a lékařů specialistů v Dobrušce, Opočně, Českém Meziříčí a okolí. Pokrývá potřeby diagnostických služeb i pro část Orlických hor a veterinární lékaře. Svým partnerům poskytuje PKBD Opočno kompletní servis spojený s laboratorním vyšetřováním.

Pracoviště je zapojeno do systému zvyšování kvality poskytované péče, pravidelně a úspěšně splňuje podmínky auditů Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Kvalitní přístrojové a počítačové vybavení, standardizované procesy zpracování primárních vzorků, zavedený systém kontrol a kvalifikovaný personál jsou zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb.

Personál

vedoucí pracoviště
GSM+420 702 018 631
vedoucí laborant
GSM - laboratoř+420 601 330 474