Personální obsazení

Lékaři:
MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D. – primář
MUDr. Josef Sedloň
MUDr. Renata Kolářová
MUDr. Šárka Málková
MUDr. Vlastimil Louma
MUDr. Milan Široký

Odborné sestry:
Andrea Čepková – zastupující vrchní sestra
Darina Pavlová
Romana Jeřábková
Bc. Jitka Andržová
Lenka Hejzlarová
Bc. Šárka Lokvencová
Renata Kožešníková
Kateřina Švédová, DiS.
Aneta Kaupová, DiS.

Sanitářka:
Anna Gubaniová