Seznam informovaných souhlasů neurologického odd.

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
LUMBÁLNÍ PUNKCE
SYSTÉMOVÁ TROMBOLÝZA – IVT