Seznam informovaných souhlasů

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE