Odbor provozních služeb

Popis pracoviště

Organizační struktura odboru:

 • Oddělení provozních služeb Náchod
 1. Úsek údržby Náchod
 2. Úsek nádvorní čety Náchod
 • Oddělení provozních služeb Rychnov nad Kněžnou
 1. Úsek údržby Rychnov nad Kněžnou
 2. Úsek provozu areálu, rozvozu stravy a svozu odpadů
 • Oddělení provozních služeb Jaroměř, Broumov, Nové Město nad Metují

1. Úsek provozu areálu a údržby

 • Oddělení dopravy
 • Oddělení odpadů, řízení externí firmy
 • Oddělení administrace úrazů, odpadů, pracovních výkazů
 • Oddělení technických a medicinálních plynů, administrace prádla, spotřebního materiálu, spisovny nemocnice Rychnov nad Kněžnou