Oddělení klinické hematologie a transfuzní služby

Popis oddělení

Omezení míst pro parkování Vážení dárci, počínaje úterkem 10. 4. 2018 bude docházet k předávání staveniště pro stavbu velké nemocnice. Během této rekonstrukce dojde v areálu dolní nemocnice ke značnému omezení míst pro parkování. Současně bude také omezen průchod areálem nemocnice. Proto bychom Vás rádi požádali o trpělivost. Přijměte prosím naši omluvu za nekomfort, který Vám, coby našim stálým klientům, tato omezení přinesou. Z tohoto důvodu Vás žádáme, pokud máte možnost použít jiného dopravního prostředku než osobního automobilu k přepravě na Transfuzní stanici, použijte jej. Z výše uvedených důvodů Vás prosíme i o zvýšenou opatrnost při procházení areálem nemocnice. Děkujeme za pochopení i za to, že budete používat osobní automobil jen v krajních případech. Management Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Transfuzní oddělení v Náchodě bylo zřízeno v provizorních prostorách domova důchodců v areálu horní nemocnice v roce 1953. V této době bylo odebíráno okolo 400–500 dárců ročně.

V roce 1990 se pod vedením prim. MUDr. Karla Roubíka provoz přestěhoval do nových a moderních prostor areálu dolní nemocnice, kde se nachází dodnes.

Transfuzní stanice zajišťuje výrobu transfuzních přípravků pro klinické použití a průmyslové zpracování. Ročně je provedeno 4500 odběrů krve a 2200 odběrů plazmy.

Oddělení klinické hematologie zabezpečuje laboratorní vyšetření a diagnostiku v oblasti hematologie a ambulantní léčebnou a konsiliární (poradenskou) péči o pacienty s nemocemi krvetvorby, poruchami krevního srážení (koagulace) a sledování některých zhoubných onemocnění krvetvorby.

Část oddělení, se kterou dárce nepřichází do styku, je moderní farmaceutický provoz, který zahrnuje úsek výrobní, kontrolní, skladovací prostory a expedici transfuzních přípravků.

Hematologická ambulance

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Hematologická ambulance poskytuje ambulantní léčebnou a poradenskou péči o pacienty s nemocemi krvetvorby, poruchami krevního srážení a...

Hematologická a imunohematologická laboratoř

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Laboratoř zpracovává vzorky dodané společně se žádankou o vyšetření z nemocnic, odborných ambulancí a ordinací praktických lékařů....

Transfuzní stanice - informace pro dárce krve a plazmy

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zde se provádějí bezplatné odběry krve a plazmy od dobrovolných dárců, jejich zpracování pro klinické použití (transfuzní účely) a...

Seznam informovaných souhlasů transfuzní stanice Náchod

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S...

MUDr. Martin Šumpík

primář
Pevná linka+420 491 601 417

Iveta Krucinová

vedoucí laborant
Pevná linka+420 491 601 422