Pracoviště klinické hematologie a transfuzní služby

Popis oddělení

Transfuzní oddělení v Náchodě bylo zřízeno v provizorních prostorách domova důchodců v areálu horní nemocnice v roce 1953. V této době bylo odebíráno okolo 400–500 dárců ročně.

V roce 1990 se pod vedením prim. MUDr. Karla Roubíka provoz přestěhoval do nových a moderních prostor areálu dolní nemocnice, kde se nachází dodnes.

V dnešní době je pracoviště klinické hematologie a transfuzní služby součástí oddělení klinické biochemie a diagnostiky.

Pracoviště klinické hematologie zabezpečuje laboratorní vyšetření a diagnostiku v oblasti hematologie a ambulantní léčebnou a konsiliární (poradenskou) péči o pacienty s nemocemi krvetvorby, poruchami krevního srážení (koagulace) a sledování některých zhoubných onemocnění krvetvorby.

Pracoviště transfuzní služby zajišťuje výrobu transfuzních přípravků pro klinické použití a průmyslové zpracování.

Část oddělení se kterou dárce nepřichází do styku je moderní farmaceutický provoz, který zahrnuje úsek výrobní, kontrolní, skladovací prostory a expedici transfuzních přípravků.

Vedoucím lékařem je MUDr. Martin Šumpík a vedoucí laborant je Iveta Krucinová.

Hematologická ambulance

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Hematologická ambulance poskytuje ambulantní léčebnou a poradenskou péči o pacienty s nemocemi krvetvorby, poruchami krevního srážení a...

Hematologická a imunohematologická laboratoř

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Laboratoř zpracovává vzorky dodané společně se žádankou o vyšetření z nemocnic, odborných ambulancí a ordinací praktických lékařů....

Transfuzní stanice - informace pro dárce krve a plazmy

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Transfuzní stanice bude uzavřena v termínech 12. – 14. 12. 2017 a 27. 12. 2017 – 2. 1. 2018. Odběry krve a plazmy se...

Seznam informovaných souhlasů transfuzní stanice Náchod

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S...

MUDr. Josef Hornych

primář
Pevná linka+420 491 601 777

MUDr. Martin Šumpík

vedoucí lékař
Pevná linka+420 491 601 417

Iveta Krucinová

vedoucí laborant
Pevná linka+420 491 601 422