Ambulance

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Zde vyšetřujeme děti, u kterých bylo vysloveno podezření na nemoc srdce.
Drtivou většinu vrozených srdečních vad odhalíme ihned...

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Léčíme a sledujeme děti, které trpí chronickými onemocněními nebo vrozenými vadami ledvin a močových cest. Dispenzarizujeme také dětské...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zde sledujeme děti a novorozence jejichž zdravotní problémy přeshují rámec banálních dětských onemocnění a nevyžadují pobyt na lůžku....

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Léčíme a sledujeme zde děti a dospívající s různými typy cukrovky. Za pomocí moderní techniíky jsou dětští diabetici doma monitorováni...