Seznam informovaných souhlasů gastroenterologie Rychnov nad Kněžnou

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
ERCP – ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKRE­ATIKOGRAFIE
GASTROSKOPIE
JATERNÍ BIOPSIE
KOLONOSKOPIE
PEG – PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE