Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Koronavirus
Podekovani

Obrázky

Informace k návštěvám platné od 1. 7. 2020 v nemocnici Rychnov nad Kněžnou

S ohledem na vývoj epidemiologické situace jsou ode dne 1. července 2020 upraveny podmínky návštěv pacientů, a to následovně:

Doba návštěv je každý den od 14:00 do 17:00 hodin. Ve výjimečných případech může ošetřující lékař umožnit návštěvu i mimo tuto dobu. Prosíme Vás, abyste velmi zvážili dětské návštěvy, u kterých je obtížnější dodržování hygienických pravidel.

Délka návštěvy je maximálně 60 minut. V případě, že by došlo k vyšší koncentraci návštěvníků, může službu konající lékař nebo sestra zkrátit délku návštěvy jen na 30 minut, omezit počet návštěvníků za pacientem a pozdržet příchod dalších návštěv. Návštěva ve vnitřních prostorách nemocnice je povinna mít roušku zakrývající ústa i nos (týká se i dětí). Nemá-li roušku, obdrží ji u vstupu. Místo roušky lze použít v rámci vyšší ochrany Vaší, pacientů i zdravotníků také respirátor třídy FFP2. Návštěvník si může donést svůj nebo si jej zakoupí u vstupu do budovy za 50 Kč (nabízíme, pokud to umožňují provozní podmínky).

Každému návštěvníkovi je u vstupu změřena teplota a je dotázán na symptomy onemocnění COVID-19. Pokud bude návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37 °C nebo bude vykazovat symptomy jakéhokoliv infekčního onemocnění (nejen COVID-19), nebude návštěva umožněna. Návštěva nebude rovněž umožněna osobě, která má nařízenou karanténu.

Při vstupu do budovy a při odchodu je každý povinen provést hygienickou dezinfekci rukou.

Pokud to umožňuje zdravotní stav pacienta a provozní možnosti nemocnice, návštěva může proběhnout ve venkovních prostorách nemocničního areálu. Délka takové návštěvy není časově omezena 60 minutami. Návštěvy nejsou povoleny u pacientů s podezřením na COVID-19. Návštěvy k pacientům v terminálním stádiu mohou být řešeny individuálně (zejména nad rámec návštěvních hodin).

Prosíme Vás, abyste dodržovali výše uvedené podmínky a pokyny našich zdravotníků! Snažíme se chránit naše pacienty, zdravotníky a také Vás.

Děkujeme za pochopení.

O nemocnici

Rychnovská nemocnice zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres Královéhradeckého kraje a turistickou oblast Orlických hor. Je přirozenou spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Kvasiny, kde je dislokován závod koncernu Škoda-Auto Česká republika.

Rychnovská nemocnice nyní disponuje 255 lůžky a pracuje v ní přes 400 zaměstnanců.

Zajišťuje zdravotní péči v oborech ARO, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Vnitřního lékařství, Pediatrie a neonatologie, Ortopedie, na kterou pak navazuje Lůžkové oddělení následné rehabilitační péče.

Ambulantní péči zajišťuje dále i v oborech Rehabilitace, Klinické onkologie, Klinické psychologie a Lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé.

Komplementární péči zajišťuje v oborech Hematologie, Klinické biochemie a diagnostiky.

Provozuje vlastní Dopravní zdravotní službu.

Pro potřeby velmi žádané ortopedické operativy slouží Kostní banka.

Od roku 2013 je nemocnice v Rychnově nad Kněžnou součástí Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Od 21. května 2016 je v rychnovské nemocnici v provozu Babybox.

Ing. Luboš Mottl

prokurista
ředitel samostatně řízené části závodu - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Pevná linka+420 494 502 201

Hana Hrabčuková

asistentka ředitele
Pevná linka+420 494 502 201

MUDr. Marcel Maršík

náměstek pro léčebnou péči Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
primář ARO
Pevná linka+420 494 502 480

Mgr. Petra Zimová

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Pevná linka+420 494 502 203

Mgr. Renata Boukalová

vedoucí odboru personálního řízení a mezd Rychnov nad Kněžnou
Pevná linka+420 494 502 295

Kontakty

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 506
516 23 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 26 000 202
Bankovní spojení: KB, č. ú. 78–8896550297/0100

Spojovatelka: +420 494 502 111
E-mail: info@nemocnicerk.cz

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/…a.nemocnice/
LINKEDIN:
https://www.linkedin.com/…a-nemocnice/