Seznam informovaných souhlasů Interní odd. Náchod

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
Elektrická kardioverze v hluboké sedaci
Hemodialyzační léčba
Transezofageální ultrazvuk srdce
Zavedení žilního portu