Seznam informovaných souhlasů Interní odd. Náchod

Vážení pacienti,
čeká-li Vás léčba či výkon na interním oddělení nemocnice Náchod, můžete se předem seznámit se zněním informovaného souhlasu, který budete před výkonem podepisovat.