Seznam informovaných souhlasů interní odd. Rychnov nad Kněžnou

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE V HLUBOKÉ SEDACI