Radiodiagnostické oddělení

Popis oddělení

Radiologické oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě je oddělením komplementu /společné léčebné a vyšetřovací složky/, je vybaveno personálně i přístrojově tak, aby poskytovalo klinickým oddělením i ambulantním pracovištím nemocnice a praktickým lékařům i ambulantním specialistům co nejvhodnější informace o zdravotním stavu pacientů.
Při zobrazování orgánů a částí lidského těla je používáno ionizující Rentgenové záření a mechanické vlnění /ultrazvuk/.

V současné době je oddělení vybaveno téměř pro všechny vyjmenované modality zobrazovacích metod moderními přístroji. Oddělení nedisponuje přístrojem NMR – nukleární magnetická rezonance, některé přístroje pro běžné RTG snímkování jsou staršího data. Obrazové výstupy z většiny přístrojových modalit jsou digitalizovány pro archivaci a eventuální další použití dat z vyšetření v systému PACS /systém pro archivaci a další použití medicínských dat/. Nemocnice má zatím jen částečný bezfilmový provoz.

Radiodiagnostické oddělení je akreditováno pro předatestační přípravu lékařů, dále již opakovaně má akreditaci pro mammografický screening.

Personálně i přístrojově zajišťuje nepřetržitý provoz, v mimopracovní době v rámci pohotovostní služby radiologickými asistenty a lékařem RDG oddělení.

Náchodské radiodiagnostické oddělení je umístěno:

  • Pavilon D, zde je umístěno centrální RDG pracoviště. Je vybaveno dvěma přístroji skiagrafickými s filmovým provozem, skiaskopickým pracovištěm, dvěma UZ pracovišti, CT pracovištěm a mammografickým pracovištěm včetně screeningu nádorových onemocnění prsu.
  • Pavilon A, dolní areál. Zde je umístěno skiagrafické pracoviště s nepřímou digitalizací a UZ pracovištěm.
  • Pavilon B, horní areál. Zde je pracoviště RDG vybaveno skiagrafickým přístrojem s filmovým provozem a C ramenem Siemens pro skiaskopické výkony.

CT pracoviště

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Pracoviště je vybaveno 64 řadým spirálním CT přístrojem GE Optima 660 J, přístroj umožňuje i náročná CT vyšetření v rozsahu celého těla...

Mamografie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Mamografické vyšetření prsu se provádí pomocí ionizačního záření s užitím speciální techniky zobrazení tkání prsu. Častým výkonem je...

Skiagrafie (RTG snímky)

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Skiagrafická pracoviště RDG oddělení zajišťují snímkování pacientů v celém rozsahu, to je snímky skeletu, plic, břicha, vyšetření...

Skiaskopie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Jedná s o zobrazování pomocí ionizačního záření v reálném čase. Přístroj Siemens Artis Zee s DSA /radiologická metoda zobrazení cévních...

UZ (ultrazvuk) pavilon A

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vyšetření orgánů a částí těla pomocí mechanického vlnění, nepoužívá pro zobrazení ionizujícího záření. Je proto základní modalitou pro...

Seznam informovaných souhlasů RTG oddělení Náchod

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
ANGIOGRAFIE, ANGIOPLASTIKA,...

MUDr. Marek Strnad

Štěpán Wagner

vedoucí radiologický asistent
Pevná linka+420 491 601 380

Indikační kritéria

Informace ministerstva zdravotnictví ČR

Průvodní dopis k CT žádance

ke stažení

CT žádanka

ke stažení

Informovaný souhlas s CT vyšetřením

ke stažení

Ceník pro samoplátce

ke stažení

Spektrum vyšetření

ke stažení

Obrázky