Radiodiagnostické oddělení

Popis oddělení

Radiologické oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě je oddělením komplementu /společné léčebné a vyšetřovací složky/, je vybaveno personálně i přístrojově tak, aby poskytovalo klinickým oddělením i ambulantním pracovištím nemocnice a praktickým lékařům i ambulantním specialistům co nejvhodnější informace o zdravotním stavu pacientů.
Při zobrazování orgánů a částí lidského těla je používáno ionizující Rentgenové záření a mechanické vlnění /ultrazvuk/.

V současné době je oddělení vybaveno téměř pro všechny vyjmenované modality zobrazovacích metod moderními přístroji. Oddělení nedisponuje přístrojem NMR – nukleární magnetická rezonance, některé přístroje pro běžné RTG snímkování jsou staršího data. Obrazové výstupy z většiny přístrojových modalit jsou digitalizovány pro archivaci a eventuální další použití dat z vyšetření v systému PACS /systém pro archivaci a další použití medicínských dat/. Nemocnice má zatím jen částečný bezfilmový provoz.

Radiodiagnostické oddělení je akreditováno pro předatestační přípravu lékařů, dále již opakovaně má akreditaci pro mammografický screening.

Personálně i přístrojově zajišťuje nepřetržitý provoz, v mimopracovní době v rámci pohotovostní služby radiologickými asistenty a lékařem RDG oddělení.

Náchodské radiodiagnostické oddělení je umístěno:

  • Pavilon D, zde je umístěno centrální RDG pracoviště. Je vybaveno dvěma přístroji skiagrafickými s filmovým provozem, skiaskopickým pracovištěm, dvěma UZ pracovišti, CT pracovištěm a mammografickým pracovištěm včetně screeningu nádorových onemocnění prsu.
  • Pavilon A, dolní areál. Zde je umístěno skiagrafické pracoviště s nepřímou digitalizací a UZ pracovištěm.
  • Pavilon B, horní areál. Zde je pracoviště RDG vybaveno skiagrafickým přístrojem s filmovým provozem a C ramenem Siemens pro skiaskopické výkony.

CT pracoviště

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Umístění:

Dolní areál – budova D – 1. podlaží (suterén). Vchod z Nemocniční ulice, poté o patro níže po...

Mamografie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Umístění:

areál dolní nemocnice – budova D – 2. podlaží (přízemí), vstup z Nemocniční ulice

...

Skiagrafie (RTG snímky)

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Umístění:

Dolní areál – budova A – 1. podlaží (přízemí). Vstup hlavním vchodem nebo okolo chirurgické...

Skiaskopie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Umístění:

Dolní areál – budova D – 2. podlaží (přízemí). Vstup z Nemocniční ulice.

Přístrojové...

UZ (ultrazvuk) pavilon A

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Umístění:

Dolní areál – Budova A – 2. podlaží (1.patro) naproti recepci a lékárně

Přístrojové...

Seznam informovaných souhlasů RTG oddělení Náchod

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ
ANGIOGRAFIE, ANGIOPLASTIKA,...

MUDr. Marek Strnad

Štěpán Wagner

vedoucí radiologický asistent
Pevná linka+420 491 601 380

Indikační kritéria

Informace ministerstva zdravotnictví ČR

Průvodní dopis k CT žádance

ke stažení

CT žádanka

ke stažení

Informovaný souhlas s CT vyšetřením

ke stažení

Ceník pro samoplátce

ke stažení

Spektrum vyšetření

ke stažení

Obrázky