Útvar technického náměstka

Popis úseku

Technický úsek je tvořen týmem lidí, kteří zajišťují veškerý servis, opravu a údržbu zdravotnické techniky, její nákup, servisní prohlídky a pravidelné bezpečnostní technické kontroly (BTK). Dále pod technický úsek patří odbor investic a nákupu, odbor bezpečnosti a krizového řízení, odbor provozních služeb, oddělení investic a výstavby a oddělení prádelenského servisu.

Vedením technického úseku je pověřen technický náměstek, který navrhuje koncepční řešení uspořádání v nemocnici, řídí stavební investice, rekonstrukce a modernizace. Dále odpovídá za koordinaci a přímé řízení níže uvedených oddělení a jejich činností.

Oddělení BOZP a PO

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení zajišťuje všechny činnosti související s bezpečností práce a požární ochranou v nemocnici.

Oddělení provozních služeb, vozový park

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení řídí referent oddělení – zodpovídá za servis vozového parku, za spolehlivost a za ekonomické využití vozidel.

Prádelenský servis

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení řídí vedoucí prádelny – odpovídá za ekonomický a spolehlivý provoz prádelny a při své práci zajišťuje: pravidelné praní prádla...

Oddělení údržby

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vedoucí oddělení odpovídá za provádění údržby budov v areálu nemocnice a zajišťuje zejména: pravidelnou údržbu všech budov, které...

Odbor provozních služeb

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Organizační struktura odboru:

  • Oddělení provozních služeb Náchod
  1. Úsek údržby...

Odbor nákupu a grantových projektů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ODBORU:

  • Oddělení grantových projektů a veřejných zakázek
  • Oddělení...

Odbor stravovacích provozů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Organizační struktura odboru:

  • Oddělení stravovacích provozů Náchod
  • Oddělení stravovacích...

Pracovník kontroly

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Investiční technik

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Stránku připravujeme

Miroslav Bůžek

technický náměstek
Pevná linka+420 491 601 111

Bc. Michaela Kapustová

zástupce technického náměstka
vedoucí odboru nákupu a grantových projektů
Mobil+420 727 986 414

Šárka Hofmannová