Poděkování, které vždy potěší ...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Milé kolegyně, milí kolegové,
po měsíci praxí se nám studenti opět vrátili do školy a já bych vám ráda poděkovala za čas, který jste jim během praxe věnovali. Obzvláště si cením práce vás všech, kteří jste studenty opravdu zapojili do své práce a poskytli jste jim tím prostor pro rozvoj jejich dovedností (ať už v přímé práci s klienty, při práci s dokumentací, při zpracovávání metodik, při přípravě akcí nebo při jednání s dalšími odborníky či institucemi). Děkujeme také za další otevírání obzorů, které studentům nabízíte, když se s vámi mohou účastnit tematicky zaměřených konferencí, vzdělávání vašich pracovníků či supervizí vašeho týmu. Praxe tvoří u tohoto oboru téměř třetinu studia a velmi výrazně ovlivňuje to, s jakými výstupními znalostmi a dovednostmi bude absolvent školu opouštět.

Děkujeme!

Mgr. Adéla Michková, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce
Fakulta zdravotnických studií
Pardubice