Omezení parkování a pohybu v areálu - modernizace nemocnice

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vážení pacienti, návštěvníci naší nemocnice. Vzhledem k začátku stavby modernizace naší nemocnice si vás dovolujeme upozornit na změny týkající se parkování a dále přístupu a pohybu v areálu. Bližší informace se dozvíte dále. Děkujeme Vám za pochopení a respektování těchto opatření.

Dne 10. dubna bylo předáno staveniště realizační firmě, která v následujících měsících začne s výstavbou nového moderního pavilonu naší nemocnice. Započaly tak první práce, které se nyní týkají především přípravy prostoru budoucí výstavby a demolice starého hospodářského objektu. Během celé rekonstrukce dojde k faktickému rozdělení areálu dolní nemocnice, a tím i ke značnému omezení parkovacích míst pro pacienty i zaměstnance. Současně bude také omezen průchod areálem nemocnice.

K parkování

Nová parkovací místa budou postupně zřízena v jednosměrných ulicích, které ústí do ulice Nemocniční. Parkoviště pod ambulantním pavilonem bude sloužit částečně pro pacienty a návštěvy s max. parkovací dobou 4 hod. a pro zaměstnance nemocnice.

Přístup do areálu a pohyb v něm

Přístup do pavilonu E je pro imobilní pacienty řešen prozatímním vjezdem z ulice Nemocniční. Vjezd bude kontrolován hlídací službou. Zhruba do měsíce pak bude z ulice Nemocniční zprovozněn zcela nový vstup do pavilonů D a E.

Kvůli demolici hospodářské budovy dojde k uzávěře spojovacího koridoru. Pro personál a mobilní pacienty bude zachován chodník podél pavilonu A, B, D. Transport imobilních pacientů je zabezpečen v doprovodu zaměstnance ONN přes technické podlaží ARO. Mobilním pacientům a zaměstnancům, kteří nejsou doprovodem imobilního pacienta, nebude průchod oddělením ARO umožněn a bude nutné jít vně budovy.

Vzhledem k čilému ruchu v areálu nemocnice prosíme pacienty o obezřetnost. Pokud máte možnost použít k přepravě do nemocnice jiného dopravního prostředku než osobního automobilu, tak prosíme, aby jej využili – např. MHD, cyklo apod.

O dalším pracích a s nimi souvisejícími omezeními vás budeme informovat.

O modernizaci si můžete přečíst dále zde: http://www.nemocnicenachod.cz/…ke-nemocnice