Světový týden kojení 2016

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

První týden v srpnu 1–7. 8. 2016 je vyhlášen WABA (Světová aliance na podporu kojení) – Světovým týdnem kojení (Wolrd Breastfeeding Week). U nás jej slavíme 19. – 25. 9. 2016 Národním týdnem kojení.

Letošní téma zní
„ Kojení – klíč k udržitelné prosperitě“

Toto téma je součástí světové dlouhodobé koncepce s naplněním až do roku 2030, jejímž cílem je odstranění chudoby, ochrana planety a zajištění prosperity. Trvale udržitelný rozvoj je v podstatě o ekologii, ekonomice a spravedlnosti. My všichni můžeme jednotlivé menší cíle ovlivnit svým jednáním a konáním. Kojení je vlastně klíčem – počátkem všeho.

Kojení je od pradávna jedním z obecných rysů všech kultur, protože na něm záviselo přežití narozeného dítěte. Mateřské mléko je nejpřirozenější a nejhodnotnější výživou novorozence a kojence, které nelze ničím nahradit. Zároveň posiluje vazbu mezi dítětem a matkou. Je cenově dostupné pro každého, nezatíží rozpočet, domácnost, životní prostředí ve srovnání s umělou výživou. Přispívá ke snižování chudoby, prospívá ekologii, ekonomice a každému dítěti dává spravedlivý start do života.

Výlučné kojení je sledováno mezinárodními odbornými společnostmi. Stále platí, že WHO (Světová zdravotnická organizace), ESPGHAN (Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu), AAP (Americká pediatrická akademie), SACN (britská poradní vědecká komise pro výživu) a MZ České republiky doporučují jako optimální výživový standart pro dítě výlučné kojení do 6 ti měsíců. Kojení po tuto dobu snižuje riziko nemocí, zajišťuje optimální růst, vývoj a zdraví dítěte. Následně pokračovat v kojení spolu s odpovídající výživou podle potřeb dítěte do 2 let i déle.

Mateřské mléko poskytuje vyváženou hodnotu kvalitních živin, dostatek energie, zajišťuje přísun obranných látek a tím může zabránit hladu, podvýživě nebo naopak obezitě, cukrovce. Mateřské mléko a kvalitní příkrmy významně přispějí k duševnímu i poznávacímu rozvoji a tím vyšší vzdělanosti.
Kojení vyžaduje méně energie ve srovnání s výrobou umělých mlék. Snižuje spotřebu vody, palivového dříví, fosilních paliv v domácnostech.
Kojení znamená méně odpadu a odpadků, které znečišťují životní prostředí. Kojení je jednou z nejefektivnějších cest ke snížení úmrtnosti a nemocnosti dětí, snižuje výskyt přenosných nemocí. Oproti doporučení WHO, aby byly výlučně kojeny všechny děti prvních 6 měsíců života, je realita zcela odlišná. Celosvětově to je jen 38%. Cílem je zvýšení alespoň na 50% dětí kojených výlučně prvních 6 měsíců života.
Kojení zajišťuje pro kojence záruku zdraví a výživy v případě přírodních, živelných katastrof, souvisejících s globálním oteplováním.
Kojení přispívá k lepšímu zdraví, pohodě matek v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu (snižuje rakovinu prsu o 28%, recidivu onemocnění rakovinou prsu o 42%). Ochrana mateřství v pracovní politice, vytvoření vhodných podmínek, podpora vlastní rodiny, umožňuje ženám kombinovat práci a kojení. Kojící ženy podporované svými zaměstnavateli, jsou produktivnější a loajální.

Podpora kojení ve světě se liší. Je ho potřeba chránit, propagovat mezi všemi, ale hlavně mezi chudými a ohroženými skupinami ke snížení nerovnosti v otázkách zdraví.
Proč je kojení tak důležité?

To, co děti prožívají a jakou péči jim věnujeme v prvních 3 letech života, zásadně ovlivní jejich celou další budoucnost. Pokud během tohoto období nemají dostatečnou a vyváženou výživu, jejich fyzický a duševní potencionál se nemůže nikdy plně rozvinout.

I Oblastní nemocnice Náchod se k této iniciativě připojuje. Podmínky pro podporu kojení na novorozeneckém oddělení jsme nastavili již dávno. V roce 2003 jsme získaly ocenění BFHI, což znamená nemocnice přátelsky nakloněna dětem. Většina dětských sester na oddělení je držitelem certifikátu „Laktační poradce“ a ostatní jsou průběžně školeny. Dodržujeme „10 kroků k úspěšnému kojení“, „10 kroků k podpoře Bondingu“ (podle Michaely Mrowetz), uplatňujeme plný rooming in. Díky podpoře vedení máme i kvalitní pomůcky, které pomáhají při problémech s kojením nejen nám, ale hlavně matkám.

Jsme všem, nejen našim matkám, vstřícné naslouchat, poradit i pomoci.

Pořádáme kurzy kojení a provozujeme laktační poradenství 24 hod – kontakt:
Náchod tel 491 601 767,
Rychnov nad Kněžnou tel 494 502 350,
email: laktacni.linka@nemocnicenachod.cznovorozenci@nemocnicenachod.cz