Skleněná stěna ochrání pracovníky infocentra

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zdravotničtí pracovníci jsou při výkonu své profese vystaveni celé řadě rizik. Mnohdy jsou při své práci v ohrožení zdraví či života. Ne vždy se zdravotníkům podaří krizové situace zvládnout. I v našich nemocnicích jsme se, bohužel, setkali s agresivními či podnapilými pacienty, či pacienty pod vlivem drog, kteří ohrožovali naše zaměstnance.

Bezpečnost personálu soustřeďujeme nejen na prevenci poranění ostrými předměty a nákazy kontaminovaným biologickým materiálem, ale i na další možné případy, v nichž lze zamezit zdravotním následkům výkonu zdravotnického povolání.

Management Oblastní nemocnice Náchod, a. s., se dlouhodobě zabývá i otázkou prevence násilí na pracovištích.

Jedním z opatření je nově instalovaná prosklená stěna v infocentru v prostoru Úrazové chirurgie. Dodavatel její montáž provedl v noci z 13. 8. na 14. 8. tak, aby co nejméně narušoval nepřetržitý provoz ambulancí. Vzhledem k množství přicházejících pacientů do ambulancí a širokému spektru diagnóz zajistí prosklená stěna ochranu pracovníků již při prvním kontaktu s pacientem.

První reakce a zkušenosti našich pracovníků s prosklenou stěnou jsou pozitivní, jsou rádi, že byly jejich prosby vyslyšeny a cítí se bezpečněji.

Management nemocnice bude i nadále hledat další možnosti pro zvýšení bezpečnosti svých pracovníků. Nabízí se např. speciální bezpečnostní náramky, kterým zdravotníci můžou v případě potřeby přivolat pomoc, nebo ochrana zdravotníků bezpečnostní službou či zvýšeným dohledem strážníků městské policie.