MUDr. Miroslav Švábl

primář

Nemocnice Broumov

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení lůžek následné péče poskytuje doléčovací, rehabilitační a odbornou ošetřovatelskou péči pacientům s chorobami převážně interními...