MUDr. Miroslav Švábl

primář

Anesteziologie a resuscitace
Následná péče
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Kde pracuji?

Nemocnice Broumov

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pečuje o pacienty s poruchou základních životních funkcí, jejichž zdravotní stav...

Nemocnice Broumov

Oddělení lůžek následné intenzivní péče poskytuje péči pacientovi, který po stabilizaci akutního kritického stavu vyžaduje dlouhodobou...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Multidisciplinární jednotka intenzivní péče (JIP) v broumovské nemocnici byla založena v roce 1993, jako pracoviště, které na jednom...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.