RNDr. Bc. Jan Mach

prokurista

ekonomický náměstek

Controlling
Finanční účtárna
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 601 926

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
  • kompletní vedení účetnictví včetně účetní závěrky,
  • provádí se účtování všech účetních dokladů,
  • pořizují se...