Poděkování za účast při dotazníkovém šetření spokojenosti

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vážená paní, vážený pane,

jsem velmi potěšena, že jste si vybrali právě naši nemocnici. Snahou nemocnice je zajistit trvalé zlepšování péče o pacienty. Velmi Vám děkujeme za připomínky k pobytu, péči a ambulantnímu ošetření, které jste nám poskytli vyplněním anonymního dotazníku spokojenosti. Po jeho zpracování a vyhodnocení se budete moci s jeho výsledky seznámit na webových stránkách nemocnice.

Za Vaše názory a podněty velice děkujeme, jistě přispějí k objektivnímu stanovení hlavních směrů rozvoje naší i vaší nemocnice.

Ing. Ivana Urešová, MBA
statutární ředitelka
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.