Poděkování z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Náměstek hejtmana Ing. Karel Janeček za přítomnosti zástupce náměstka léčebně-preventivní péče MUDr. Marcela Maršíka a zástupkyně hlavní sestry Jiřiny Smítalové ve čtvrtek 3. 9. 2015 osobně poděkoval zaměstnancům rychnovského chirurgického oddělení za profesionální péči.

Návštěva náměstka byla reakcí na děkovný dopis adresovaný hejtmanovi Královéhradeckého kraje od spokojeného pacienta, který byl několik dní hospitalizován na chirurgickém oddělení rychnovské nemocnice.