Omezení vstupů do budov nemocnic – informace pro příchozí

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V souvislosti se šířením nového koronaviru platí omezené možnosti vstupů do budov nemocnic.

V nemocnici Náchod v horním areálu jsou otevřeny vstupy na interní a gynekologicko-porodnické oddělení, (s možností vstupu na dětskou ambulanci) v pracovní dny v době od 5:00 do 19:00 hodin. Mimo tuto dobu kontaktujte vrátného.
Informace: 491 601 111

V nemocnici Náchod v dolním areálu se omezení týká vstupu do budovy D z ulice Nemocniční, který bude uzavřen v době od 15:30 do 7:00 hodin a o sobotách a nedělích. V této době je u tohoto vstupu k dispozici zvonek pro objednané pacienty na magnetickou rezonanci, mamografické vyšetření nebo pro pacienty mířící do hematologické ambulance a na lékařskou pohotovostní službu.
Informace: 491 601 111

V nemocnici Broumov vcházejte pouze hlavním vstupem (od ulice Smetanova). Imobilní pacienty doprovodíme bezbariérovým vchodem.
Informace: 491 413 112

V nemocnici Rychnov nad Kněžnou se omezení dotkne pacientů mířících na příjmové ambulance a pohotovostní službu do hlavní budovy. Vstup bude otevřený v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin. Mimo tento čas je k dispozici zvonek. Dále je v nemocnici upraven vjezdový systém. V době od 18:00 do 6:00 hodin a o sobotách a nedělích kontaktujte u vjezdu vrátného.

Děkujeme za pochopení.