Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě poskytl první stipendia, žádat mohou další zájemci

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě obdržel na konci roku 2018 od Královéhradeckého kraje dotaci na Realizaci stipendijních programů pro nelékařský zdravotnický personál. V rámci tohoto programu mohou studenti od druhých ročníků středních zdravotnických škol nebo absolventi 4. ročníků kvalifikačního studia či studenti posledních ročníků Vyšších odborných a vysokých škol žádat nadační fond o stipendium až do výše 80.000 Kč. První žadatelky mají již svá stipendia na účtech a uzavřenou smlouvu s Oblastní nemocnicí Náchod a.s.

Nadační fond nyní vyhlašuje další kolo podávání žádostí. Bližší informace o podmínkách získání stipendia naleznete na https://nfnemocnice.mestonachod.cz/vyzva.asp.