Nácvik evakuace na JIP v Broumově

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Dne 29. srpna 2019 proběhl za účasti Hasičského záchranného sboru Broumov plánovaný nácvik evakuace pacientů multidisciplinární JIP nemocnice v Broumově. Stěžejním cílem nácviku bylo seznámit zaměstnance nemocnice s postupy při evakuaci jedněch z nejrizikovějších pacientů, jakými právě pacienti JIP bezesporu jsou.

Nácvik zahrnoval vlastní transport pacientů – figurantů, a to jak závislých na přístrojové podpoře vitálních funkcí, tak i pacientů mobilních. Testovány byly různé evakuační cesty v závislosti na místě vzniku požáru. V průběhu vlastního nácviku byly také zkoušeny evakuační podložky určené pro případy, kdy není možné pacienta přemístit na bezpečné místo i s nemocničním lůžkem. Vlastní součástí cvičení bylo také upevnění znalostí o umístění hlavních uzávěrů vody, elektrického proudu a medicinálních plynů a umístění shromaždiště, jak pacientů, tak přístrojového a dalšího vybavení.

Děkujeme všem za účast a úspěšné zvládnutí nácviku evakuace pacientů.