Náchodská nemocnice přivítala nové studenty

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Dne 4. 9. 2019 nastoupili do nemocnice v Náchodě na svou první odbornou praxi studenti v oboru praktická sestra ze Střední zdravotnické školy v Trutnově. Zástupci managementu nemocnice studenty a jich odborné učitelky přivítali v nemocnici. Seznámili je se základními informacemi o fungování nemocnice, nabídli pracovní možnosti při studiu, včetně stipendijního programu. Studenti měli možnost vidět nejenom vizualizaci nové nemocnice, ale i výstavbu v reálné podobě. Na závěr tohoto setkání si studenti prohlédli zejména oddělení, na kterých budou vykonávat svou odbornou praxi. Děkujeme všem za organizaci tohoto setkání. Studentům přejeme mnoho úspěchů v přípravě na budoucí povolání.

Začátkem školního roku 2019/2020 navštívili naši nemocnici také studenti druhého a třetího ročníku oboru ošetřovatel Střední odborné školy zdravotní a sociální Evangelické akademie Náchod. Studenti a studentky navštívili pracoviště, na kterých bude probíhat jejich odborná praxe. Na jednotlivých odděleních byli seznámeni se spektrem poskytované péče a všechna oddělení si mohli před svým nástupem na praxi prohlédnout.