Možnosti balíčků pro pacienty

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

S ohledem na zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Nemocnice Náchod, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou a Nemocnice Broumov umožníme rodinám a blízkým nechat pro pacienty balíček na určených místech, ze kterého dle provozních možností budeme balíčky distribuovat pacientům. Prosíme Vás, abyste pro pacienty nosili jen nejnutnější věci a drobnosti tak, aby personál nemocnic nebyl zbytečně přetěžován.

Určená místa:
Nemocnice Náchod, horní areál – vrátnice
Nemocnice Náchod, dolní areál vyjma rehabilitace – horní infocentrum v budově A (ambulantní pavilon)
Nemocnice Náchod, rehabilitace – u budovy rehabilitace, zvoňte
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – vrátnice
Nemocnice Broumov – vrátnice

Balíčky je možné předávat v době od 8:00 do 15:30. Každý balíček označte názvem oddělení a jménem.

Možnosti balíčků pro pacienty LDN a sociálních lůžek Jaroměř

S účinností od 12. 3. 2020 je možné balíčky pro pacienty LDN Jaroměř předat pouze u paní Brossmanové – pokladna LDN Jaroměř.

Balíčky je možné předávat od pondělní do pátku v době od 13:00 do 15:30.

Každý balíček označte názvem oddělení (LDN A, LDN B) a jménem pacienta.

Režim sociálních lůžek zůstává beze změny a postup je stejný jako nyní – rodina zazvoní na oddělení, převezme od personálu věci na vyprání, předá balíček.

Prosíme o respektování tohoto postupu.

Děkujeme za pochopení.