Mezinárodní den sester a ošetřovatelství

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Mezinárodní den sester a ošetřovatelství se na celém světě slaví 12. května a je dnem poděkování těm, kteří odvádí náročnou a kvalitní práci a současně dovedou dát lásku druhým. Společně připomínáme veliké dílo zakladatelky ošetřovatelství Florence Nightingale. Po celém světě se tento den slaví již od 70. let 20. století, Česká republika si jej připomíná až do druhé poloviny 90. let.

Jméno Angličanky Florence Nightingale bezesporu znají všechny zdravotní sestry. Jejími zásadami byla čistota a lidskost. Právě na den jejího narození připadá tento významný den.

Vše, co je dnes pro nás samozřejmostí, jakou jsou čisté nemocnice, poskytování profesionální péče, vzdělanost sester, lidské zacházení s pacienty a řada dalších, vnesla do zdravotní péče právě tato výjimečná žena. Zcela zásadně na celém světě ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. století.

Vzpomínkou na „Dámu s lampou“ chceme popřát Vám – sestrám a ostatním pracovníkům, kteří vykonávají obětavou ošetřovatelskou péči hlavně hodně sil a pevné zdraví. Nastala doba, kdy o Vaší nenahraditelné, samostatné, vysoce kvalifikované a emancipované profesi není žádných pochyb.

Přejeme si, aby na to naše společnost po nějakém čase zase nezapomněla.

Mezinárodní rada sester (ICN) připomíná tento důležitý den každým rokem vytvářením a rozšiřováním balíčku k mezinárodnímu dni sester, které naleznete ZDE

Celý rok 2020 označila Světová zdravotnická organizace (WHO) na počest dvoustého výročí narození Florence Nightingale za „Rok sester a porodních asistentek“.

Děkujeme!