Důležité upozornění! Opatření ke koronaviru

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. informuje veřejnost o postupu v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice, a to zejména z důvodu ochrany hospitalizovaných pacientů i zdravotníků před možným nakažením tímto koronavirem.

Nemocnice umístila před vstupy do budov jednotlivých nemocnic informační tabule, jak má pacient s podezřením na onemocnění koronavirem postupovat. Informace jsou uvedeny jak v českém jazyce, tak v polském a anglickém.

Pacienty s podezřením na onemocnění koronavirem aktuálně směřujeme v jednotlivých nemocnicích na jedno kontaktní místo umístěné mimo budovy nemocnic (dále modrá buňka) a apelujeme na veřejnost, aby pacienti, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, nevstupovali do budov nemocnice.

Určená místa pro kontakt s pacientem:
Náchod – modrá buňka umístěná před vrátnicí v horním areálu nemocnice, od 14. 4. 2020 14:00 hodin druhá modrá buňka umístěná u ambulantního pavilonu v dolním areálu nemocnice
Rychnov nad Kněžnou – modrá buňka umístěná před budovou DIGIP
Broumov – modrá buňka umístěná před hlavním vchodem do nemocnice