Den hypertenze v náchodské nemocnici

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Měření krevního tlaku, „terénní“ poradna lékaře i zásady hygieny rukou – to vše bylo na programu Dne hypertenze, který se 27. května konal v areálu náchodské nemocnice. Arteriální hypertenze nebo-li vysoký krevní tlak je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním se zvyšujícím se výskytem v závislosti na věku. V současnosti je odhadováno, že jen v České republice máme kolem 2 milionu osob trpících tímto onemocněním, jehož příčinou je často nezdravý životní styl. Příchozí zájemci měli proto možnost si tlak nechat odborně změřit a hned na místě konzultovat svůj stav s přítomným lékařem. Zároveň se dozvěděli i o zásadách správné hygieny rukou a pod UV lampou si poté mohli zkontrolovat, jak čisté jejich ruce skutečně jsou.