Aktuální zajištění zdravotní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vážení pacienti, v souvislosti se šířením nového koronaviru, vývojem epidemiologické situace a v souladu s doporučeními přistupuje Oblastní nemocnice Náchod a.s. k následujícím opatřením s platností od 17. 3. 2020 00:00 hod.:

  • Provádíme POUZE AKUTNÍ OPERAČNÍ VÝKONY. Veškeré plánované operace, které lze odložit, jsou odloženy. Termín plánované operace Vám včas sdělíme. Toto opatření se netýká operačních zákroků pro onkologické onemocnění.
  • Odborné AMBULANCE Vás vyšetří POUZE V PŘÍPADĚ AKUTNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ. Veškerá plánovaná kontrolní vyšetření v ambulancích a odborných poradnách jsou zrušena. V případě potřeby vystavení receptu kontaktujte telefonicky ošetřujícího lékaře, který Vám odešle e-Recept prostřednictvím SMS zprávy.

Žádáme Vás, abyste při podezření na onemocnění novým koronavirem NEVSTUPOVALI do budovy a RESPEKTOVALI pokyny u vstupu do nemocnice.

Žádáme Vás, abyste nemocnici navštěvovali s doprovodem pouze v nejnutnějších případech a po dobu nezbytně nutnou. Doprovodem se rozumí max. jedna osoba.

Děkujeme za pochopení a respektování přijatých opatření.

Vaši zdravotníci
Oblastní nemocnice Náchod a.s.