Věra Vacková, DiS.

staniční sestra

Anesteziologie a resuscitace
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 601 304

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Anesteziologická část zajišťuje kompletní anesteziologickou péči, tedy plánované i akutní anestezie na operačních sálech, krátkodobé...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Anesteziologická ambulance pro anesteziologické předoperační vyšetření je určena k vyšetření pacientů před plánovanými operačními výkony....